Pháp Luật Plus - họp báo - các bài viết về họp báo, tin tức họp báo

họp báo - các bài viết về họp báo, tin tức họp báo

Địa ốc 7AM: Dân Thủ Thiêm chưa đồng thuận sau cuộc họp báo, ngăn chủ đầu tư “lách luật, nhờn luật”

Dân Thủ Thiêm chưa đồng thuận sau cuộc họp báo, ngăn chủ đầu tư “lách luật, nhờn luật”... là những tin chính trong Địa ốc 7AM hôm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus