Pháp Luật Plus - hòn ngọc - các bài viết về hòn ngọc, tin tức hòn ngọc

hòn ngọc - các bài viết về hòn ngọc, tin tức hòn ngọc

Điện Biên - "Hòn ngọc sáng" trên vùng đất cách mạng

Được coi là “hòn ngọc sáng” của vùng Tây Bắc, những năm qua, Điện Biên luôn có Chỉ số PCI nằm trong nhóm đứng đầu các tỉnh khu vực Tây Bắc.

Theo dõi Pháp Luật Plus