Pháp Luật Plus - Hỗn chiến - các bài viết về Hỗn chiến, tin tức Hỗn chiến

Hỗn chiến - các bài viết về Hỗn chiến, tin tức Hỗn chiến

Hai nhóm hỗn chiến, một người bị chém lìa tay

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Vũ cầm dao chém đứt lìa bàn tay của một người trong nhóm đối phương.

Theo dõi Pháp Luật Plus