hỏi về chi phí tư vấn - các bài viết về hỏi về chi phí tư vấn, tin tức hỏi về chi phí tư vấn

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm những khoản gì?

Ông Bùi Khánh Bình (Khánh Hòa) hỏi, chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD...

Theo dõi Pháp Luật Plus