Pháp Luật Plus - hội thảo việc làm - các bài viết về hội thảo việc làm, tin tức hội thảo việc làm

hội thảo việc làm - các bài viết về hội thảo việc làm, tin tức hội thảo việc làm

Sinh viên thất nghiệp do thiếu định hướng nghề nghiệp

Khảo sát tại buổi hội thảo "Hoạch định tương lai-Định hướng nghề nghiệp" do Trường ĐH Hòa Bình vừa tổ chức cho thấy sinh viên thất nghiệp do thiếu định hướng nghề.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết