hội thảo - các bài viết về hội thảo, tin tức hội thảo

Giảm thiểu nguy cơ rủi ro từ động đất

Sáng 23/11, Viện Vật lý địa cầu đã tổ chức hội thảo "Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về động đất và các kỹ năng phòng tránh rủi ro cho cộng đồng”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1