hội thảo - các bài viết về hội thảo, tin tức hội thảo

TP Thủ Đức sẽ đóng góp 30% GRDP kinh tế TP Hồ Chí Minh

Hội nghị báo cáo chuyên đề “Xây dựng TP Thủ Đức thành đô thị sáng tạo tương tác cao, TP kinh tế tri thức, phát triển vùng kinh tế 4.0 phía Nam”.

Theo dõi Pháp Luật Plus