Pháp Luật Plus - hội thảo - các bài viết về hội thảo, tin tức hội thảo

hội thảo - các bài viết về hội thảo, tin tức hội thảo

Lắng nghe vướng mắc trong thực thi pháp luật về quyền sở hữu tài sản

Ngày 30/8, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội thảo “Thực tiễn áp dụng qui định pháp luật về quyền sở hữu tài sản (QSHTS)” đã được tổ chức.

Theo dõi Pháp Luật Plus