hồi sinh sông tô lịch - các bài viết về hồi sinh sông tô lịch, tin tức hồi sinh sông tô lịch

Hà Nội dùng nước sông Hồng để “hồi sinh” sông Tô Lịch

Công ty Thoát nước Hà Nội đề xuất UBND TP Hà Nội xây dựng trạm bơm có công suất cấp nước 156.000 m3/ngày đêm, cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch.

Theo dõi Pháp Luật Plus