Hội phụ nữ - các bài viết về Hội phụ nữ, tin tức Hội phụ nữ

Chưa thu hồi được số tiền sai phạm của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Văn Chấn

Bà Lò Thị Liên – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn cho rằng: “Tiền đó ở dân. Nếu thế thì vào đòi dân để nộp lại...”.

Theo dõi Pháp Luật Plus