Pháp Luật Plus - Hội nghị xúc tiến liên kết - các bài viết về Hội nghị xúc tiến liên kết, tin tức Hội nghị xúc tiến liên kết

Hội nghị xúc tiến liên kết - các bài viết về Hội nghị xúc tiến liên kết, tin tức Hội nghị xúc tiến liên kết

Hà Giang: Tổ chức Hội nghị phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng trong liên kết vùng

Ngày 19/8, tại huyện Quang Bình, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Tổng Cục du lịch tổ chức Hội nghị phát triển sản phẩm du lịch trong liên kết.vùng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết