Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 - các bài viết về Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018, tin tức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018: Để nhà đầu tư cảm nhận cơ hội và sự chuyển mình

Vĩnh Long có mạng lưới sông ngòi chằng chịt, là đầu mối giao thông nối liền giữa vùng và quốc tế thông qua các cửa biển.

Theo dõi Pháp Luật Plus