Pháp Luật Plus - hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần 2 - các bài viết về hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần 2, tin tức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần 2

hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần 2 - các bài viết về hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần 2, tin tức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần 2

Ông Trump sẵn sàng “thỏa thuận lớn” với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Triều Tiên về giải trừ hạt nhân sau khi hội nghị thượng đỉnh lần hai.

Theo dõi Pháp Luật Plus