Pháp Luật Plus - Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng là gì - các bài viết về Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng là gì, tin tức Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng là gì

Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng là gì - các bài viết về Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng là gì, tin tức Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng là gì

Tuyên bố chung Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng

Sau 3 ngày diễn ra tại Hà Nội, Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) đã kết thúc tốt đẹp.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết