hội nghị - các bài viết về hội nghị, tin tức hội nghị

Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến về Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, nhằm quán triệt về triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung.

Theo dõi Pháp Luật Plus