hội nghị - các bài viết về hội nghị, tin tức hội nghị

Bế mạc Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng thuận, thống nhất rất cao về các vấn đề quan trọng được trình tại Phiên họp thứ 58.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1