Pháp Luật Plus - hội nghị - các bài viết về hội nghị, tin tức hội nghị

hội nghị - các bài viết về hội nghị, tin tức hội nghị

Hội nghị G20 ra tuyên bố chung thúc đẩy thương mại tự do, công bằng

Kết thúc 2 ngày thảo luận tại thành phố Osaka, G20 đã ra tuyên bố sẽ thúc đẩy thương mại "tự do, công bằng và không phân biệt đối xử."

Theo dõi Pháp Luật Plus