Hội nghị giao ban Bộ Nội Vụ - các bài viết về Hội nghị giao ban Bộ Nội Vụ, tin tức Hội nghị giao ban Bộ Nội Vụ

Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2/2021 của Bộ Nội vụ

Ngày 02/02, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2/2021 bằng hình thức trực tuyến.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1