Pháp Luật Plus - Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ 18 - các bài viết về Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ 18, tin tức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ 18

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ 18 - các bài viết về Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ 18, tin tức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ 18

Chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Sáng 21/1, Công đoàn Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ 18 Khoá II (mở rộng) theo hình thức trực tuyến.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1