Pháp Luật Plus - hối lộ - các bài viết về hối lộ, tin tức hối lộ

hối lộ - các bài viết về hối lộ, tin tức hối lộ

Chuyện cuối tuần - Ông Nguyễn Bắc Son cất giấu 3 triệu USD nhận hối lộ như thế nào?

Xếp vào 1 va li, 1 ba lô; số còn lại cho vào 1 va li du lịch, sau đó cất ra ban công được quây kín bằng khung nhôm kính.

Theo dõi Pháp Luật Plus

“Chung chi” và kiểm soát

“Chung chi” và kiểm soát

0
Vụ “Đoàn thanh tra” đòi “quà” để có “định hướng” kết luận thanh tra ở Vĩnh Phúc đang được cơ quan có trách nhiệm xem xét.