Pháp Luật Plus - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - các bài viết về Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tin tức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - các bài viết về Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tin tức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Nhiều phụ nữ, trẻ em Việt Nam đang không được an toàn

Tại Việt Nam, các số liệu và bằng chứng đều cho thấy nhiều phụ nữ và trẻ em đang không được an toàn tại nhà cũng như ở nơi công cộng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết