hội đồng thẩm định sách giáo khoa - các bài viết về hội đồng thẩm định sách giáo khoa, tin tức hội đồng thẩm định sách giáo khoa

Bộ GD&ĐT thành lập Hội đồng thẩm định sách giáo khoa

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  ký quyết định thành lập 9 Hội đồng quốc gia thẩm định các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1