hội đồng nhân dân - các bài viết về hội đồng nhân dân, tin tức hội đồng nhân dân

Quảng Ninh: Tách thành hai cơ quan sau 2 năm thí điểm hợp nhất ba văn phòng

Sau 2 năm sáp nhập để thực hiện thí điểm, Quảng Ninh đã tách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành 2 cơ quan độc lập.

Theo dõi Pháp Luật Plus