Hội đồng chấm thi - các bài viết về Hội đồng chấm thi, tin tức Hội đồng chấm thi

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có yêu cầu chấm lại toàn bộ bài thi tuyển công chức

Sau 3 tháng kỳ thi công chức năm 2018 diễn ra, UBND TP Đà Nẵng đã có yêu cầu chấm lại toàn bộ bài thi bởi một đơn vị độc lập...

Theo dõi Pháp Luật Plus