Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - các bài viết về Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tin tức Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về sơ tán tại Afghanistan

Nghị quyết đề cập đến tuyên bố của Taliban về việc cho phép người dân Afghanistan ra nước ngoài vào bất cứ thời điểm nào mong muốn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1