Hội chợ và Hội nghị thượng đỉnh thương mại – đầu tư Trung Quốc – ASEAN - các bài viết về Hội chợ và Hội nghị thượng đỉnh thương mại – đầu tư Trung Quốc – ASEAN, tin tức Hội chợ và Hội nghị thượng đỉnh thương mại – đầu tư Trung Quốc – ASEAN

Việt Nam nêu rõ với Trung Quốc lập trường về vấn đề Biển Đông

Phó Thủ tướng đã nêu rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông; đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus