hội an - các bài viết về hội an, tin tức hội an

Đà Nẵng công bố kế hoạch thanh tra lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng công bố kế hoạch thanh tra chuyên ngành và thanh tra lĩnh vực hành chính trong năm 2022.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1