Học viện Tư pháp - các bài viết về Học viện Tư pháp, tin tức Học viện Tư pháp

Cử Trưởng, Phó trưởng Cụm thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2019

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc vừa có Quyết định số 531/QĐ-BTP về việc cử Trưởng, Phó trưởng Cụm thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus