Học viện múa Hà Nội - các bài viết về Học viện múa Hà Nội, tin tức Học viện múa Hà Nội

Công diễn vở nhạc kịch chủ đề gìn giữ môi trường

Vở Nhạc vũ kịch thiếu nhi “Chiến dịch giải cứu trái đất” được công diễn từ ngày 26 - 29/2/2020 tại Học viện múa Hà Nội về đề tài môi trường.

Theo dõi Pháp Luật Plus