Học viện Khoa học xã hội - các bài viết về Học viện Khoa học xã hội, tin tức Học viện Khoa học xã hội

Một thầy cùng lúc hướng dẫn 44 học viên thạc sĩ của 3 chuyên ngành

Kết luận thanh tra của Bộ GD-ĐT chỉ ra sai phạm Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm KHXH VN trong tổ chức quản lý đào tạo sau ĐH.

Theo dõi Pháp Luật Plus