Pháp Luật Plus - Học viện Golf FLC Quy Nhơn - các bài viết về Học viện Golf FLC Quy Nhơn, tin tức Học viện Golf FLC Quy Nhơn

Học viện Golf FLC Quy Nhơn - các bài viết về Học viện Golf FLC Quy Nhơn, tin tức Học viện Golf FLC Quy Nhơn

Gần 25% vốn AMD Group chính thức thuộc về FLC Faros

Ngày 8/6, CTCP Xây dựng FLC Faros đã hoàn tất nhận chuyển nhượng cổ phần trong CTCP Đầu tư và khoáng sản AMD Group theo kế hoạch đã đăng ký.

Theo dõi Pháp Luật Plus