học viện cảnh sát - các bài viết về học viện cảnh sát, tin tức học viện cảnh sát

Điểm sàn khối các trường Công an nhân dân năm 2021

Theo công văn gửi các trường CAND của Cục Đào tạo Bộ Công an, ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học chính quy năm 2021 khá thấp.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1