học viên báo chí tuyên truyền - các bài viết về học viên báo chí tuyên truyền, tin tức học viên báo chí tuyên truyền

Tin Buồn: Quyền Giám đốc Học viện Báo chí Tuyên truyền từ trần do đột quỵ

PGS.TS Lưu Văn An-Quyền Giám đốc Học viện Báo chí Tuyên truyền đã từ trần vào đêm ngày 10/4 do đột quỵ trong chuyên công tác tại Yên Bái.

Theo dõi Pháp Luật Plus