học viện báo chí tuyên truyền công bố điểm chuẩn - các bài viết về học viện báo chí tuyên truyền công bố điểm chuẩn, tin tức học viện báo chí tuyên truyền công bố điểm chuẩn

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2016

Cùng với các trường ĐH trong cả nước, ngày 13/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thông báo điểm trúng tuyển các chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy.

Theo dõi Pháp Luật Plus