học thuộc bài giảng. - các bài viết về học thuộc bài giảng., tin tức học thuộc bài giảng.

Công ty Dược Trường An: Tự tổ chức hội thảo để "lừa" bán dược phẩm

Tuyển nhân viên không bằng cấp rồi bắt học thuộc kịch bản, những "chuyên gia tư vấn" tự nhận này lợi dụng chức hội thảo để bán dược phẩm chui.

Theo dõi Pháp Luật Plus