Pháp Luật Plus - học sinh thpt chuyên bắc giang ủng hộ - các bài viết về học sinh thpt chuyên bắc giang ủng hộ, tin tức học sinh thpt chuyên bắc giang ủng hộ

học sinh thpt chuyên bắc giang ủng hộ - các bài viết về học sinh thpt chuyên bắc giang ủng hộ, tin tức học sinh thpt chuyên bắc giang ủng hộ

Học sinh, cựu học sinh Bắc Giang “ủng hộ vì quê nhà” chống dịch trên 2,2 tỷ đồng

Theo đại diện lãnh đạo trường THPT chuyên Bắc Giang, nhà trường phối hợp cùng các cựu học sinh ủng hộ tuyến đầu chống dịch tại Bắc Giang trên 2,2 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1