học sinh khai giảng trực tuyến - các bài viết về học sinh khai giảng trực tuyến, tin tức học sinh khai giảng trực tuyến

Hà Nội tổ chức khai giảng trực tuyến

TP Hà Nội sẽ tổ chức lễ khai giảng vào 7h30 ngày 5/9 (Chủ nhật) bằng hình thức trực tuyến.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1