Pháp Luật Plus - học sinh Hà Nội - các bài viết về học sinh Hà Nội, tin tức học sinh Hà Nội

học sinh Hà Nội - các bài viết về học sinh Hà Nội, tin tức học sinh Hà Nội

Hà Nội: Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10

Học sinh Hà Nội có thể đăng ký 3 nguyện vọng xét tuyển vào lớp 10, trong đó, nguyện vọng 3 có thể vào trường THPT thuộc một khu vực bất kỳ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1