Pháp Luật Plus - học sinh giỏi - các bài viết về học sinh giỏi, tin tức học sinh giỏi

học sinh giỏi - các bài viết về học sinh giỏi, tin tức học sinh giỏi

“Thảm họa” giỏi

Vẫn biết, TPHT Chuyên Hà Nội - Amsterdam là trường có thương hiệu lớn, nơi thu hút học sinh giỏi, tuy nhiên giỏi đến “choáng”, thật phải suy nghĩ.

Theo dõi Pháp Luật Plus