Pháp Luật Plus - học sinh giỏi quốc gia 3 môn điểm 0 - các bài viết về học sinh giỏi quốc gia 3 môn điểm 0, tin tức học sinh giỏi quốc gia 3 môn điểm 0

học sinh giỏi quốc gia 3 môn điểm 0 - các bài viết về học sinh giỏi quốc gia 3 môn điểm 0, tin tức học sinh giỏi quốc gia 3 môn điểm 0

Lạ lùng chuyện nam sinh tăng 20,5 điểm sau khi phúc khảo

Là học sinh giỏi quốc gia nhưng điểm 3 môn tổ hợp Khoa học tự nhiên đều là 0. Kết quả phúc khảo, điểm thí sinh này tăng 20,5 điểm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết