Pháp Luật Plus - học sinh giỏi quốc gia 2017 - các bài viết về học sinh giỏi quốc gia 2017, tin tức học sinh giỏi quốc gia 2017

học sinh giỏi quốc gia 2017 - các bài viết về học sinh giỏi quốc gia 2017, tin tức học sinh giỏi quốc gia 2017

Phú Thọ: 68 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia 2018

Trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2018, tỉnh Phú Thọ có 80 em dự thi ở 10 môn kết quả đã có 68 em đạt giải chiếm 85%.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1