học phí năm học mới - các bài viết về học phí năm học mới, tin tức học phí năm học mới

Cà Mau tạm thời chưa thu học phí năm học mới

Sở Giáo dục & Đào tạo Cà Mau vừa ra thông báo chưa thu học phí năm học mới là chờ HĐND tỉnh ban hành mức thu học phí năm học 2021-2022.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1