Pháp Luật Plus - học nghiệp vụ sư phạm - các bài viết về học nghiệp vụ sư phạm, tin tức học nghiệp vụ sư phạm

học nghiệp vụ sư phạm - các bài viết về học nghiệp vụ sư phạm, tin tức học nghiệp vụ sư phạm

Cử nhân có thể học nghiệp vụ sư phạm để làm giáo viên

Để được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, người học phải hoàn thành 35 tín chỉ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1