học liệu - các bài viết về học liệu, tin tức học liệu

Giáo dục mầm non: Nguyên tắc lựa chọn đồ chơi, học liệu

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Theo dõi Pháp Luật Plus