HỌC ĐƯỜNG - các bài viết về HỌC ĐƯỜNG, tin tức HỌC ĐƯỜNG

Rùng mình với nhiều hình thức xâm hại trẻ em trên mạng

Internet mang lại nhiều lợi ích, song cũng tiềm ẩn không ít nguy hiểm, trong đó có xâm hại tình dục, bóc lột trẻ em, gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Theo dõi Pháp Luật Plus