Pháp Luật Plus - Học để thi - các bài viết về Học để thi, tin tức Học để thi

Học để thi - các bài viết về Học để thi, tin tức Học để thi

“Học để thi, bắt học sinh phải giỏi toàn diện là những quan niệm giáo dục sai lầm”

Thạc sĩ Nguyễn Sóng Hiền đã có những trải nghiệm và cảm nhận rõ sự khác biệt trong tư duy về giáo dục của Việt Nam và các nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus