hoạt động xe buýt - các bài viết về hoạt động xe buýt, tin tức hoạt động xe buýt

Hà Nội xây dựng phương án mở lại hoạt động xe buýt và xe khách liên tỉnh

Sở GTVT Hà Nội cho biết, đang xây dựng phương án hoạt động trở lại vận tải công cộng và vận tải khách liên tỉnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1