hoạt động trái phép - các bài viết về hoạt động trái phép, tin tức hoạt động trái phép

Sóc Sơn – Hà Nội: Karaoke không phép ngang nhiên tồn tại thách thức pháp luật

“Tổ hợp Karaoke, coffee K- CLUB” có địa chỉ tại Cầu Đá, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn không đủ điều kiện kinh doanh vẫn ngang nhiên hoạt động

Theo dõi Pháp Luật Plus