hoạt động - các bài viết về hoạt động, tin tức hoạt động

Hải Phòng khôi phục hoạt động vận tải hành khách đến Hưng Yên, Quảng Trị

Từ ngày 02/11/2021, Hải Phòng khôi phục hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định từ TP đến tỉnh Hưng Yên, tỉnh Quảng Trị và ngược lại.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1