Pháp Luật Plus - Hoành Bồ - các bài viết về Hoành Bồ, tin tức Hoành Bồ

Hoành Bồ - các bài viết về Hoành Bồ, tin tức Hoành Bồ

Nghị quyết sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long được 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành

Đơn vị hành chính sau khi sắp xếp lấy tên là TP Hạ Long. Đồng thời thành lập phường Hoành Bồ thuộc TP Hạ Long mới.

Theo dõi Pháp Luật Plus