HOÀNG THỊ MINH HỒ - các bài viết về HOÀNG THỊ MINH HỒ, tin tức HOÀNG THỊ MINH HỒ

Đặt tên phố người hiến 5.000 lượng vàng: "Con phố mới không xứng đáng được đặt tên Trịnh Văn Bô"

Đó là ý kiến của ông Trịnh Cần Chính (con trai cụ Trịnh Văn Bô) cho biết trong việc hoãn đặt tên cho cụ thân sinh ông trên con phố mới.

Theo dõi Pháp Luật Plus