Pháp Luật Plus - Hoàng Liệt - các bài viết về Hoàng Liệt, tin tức Hoàng Liệt

Hoàng Liệt - các bài viết về Hoàng Liệt, tin tức Hoàng Liệt

Khu nhà thấp tầng Tây Nam Linh Đàm thuộc diện miễn phép

Dự án nhà ở thấp tầng và khu nhà ở tái định cư kết hợp thương mại tại ô đất PT1, một phần ô đất PT2 thuộc đối tượng miễn GPXD.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết