Pháp Luật Plus - Hoàng Diệu - các bài viết về Hoàng Diệu, tin tức Hoàng Diệu

Hoàng Diệu - các bài viết về Hoàng Diệu, tin tức Hoàng Diệu

Hà Nội: Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu “làm ngơ” cho chị, em ruột làm sai?

Nhiều kết luận của UBND huyện Chương Mỹ chỉ rõ sai phạm của Chủ tịch xã Hoàng Diệu rất rõ ràng. Tuy nhiên, đến nay vị nay vẫn không hề hấn gì?.

Theo dõi Pháp Luật Plus