Hoàng Diệu - các bài viết về Hoàng Diệu, tin tức Hoàng Diệu

Bí thư huyện Chương Mỹ: Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu sai đến đâu sẽ xử lý đến đó!

Vi phạm đã được chỉ ra, trách nhiệm cũng không thể chối bỏ nhưng việc xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan lại chưa được thực hiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus