Pháp Luật Plus - hoãn V-League 2020 - các bài viết về hoãn V-League 2020, tin tức hoãn V-League 2020

hoãn V-League 2020 - các bài viết về hoãn V-League 2020, tin tức hoãn V-League 2020

V-League và nhiệm vụ bất khả thi

Dù rất mong muốn bóng V-League sẽ lăn trở lại vào cuối tháng 3 nhưng các nhà tổ chức buộc lòng hoãn lại lần thứ ba, dự kiến đến giữa tháng 4.

Theo dõi Pháp Luật Plus